Rozpoczęliśmy realizacje zadania:
Wykonanie audytu energetycznego dla wszystkich budynków Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
(Dz. U. Nr 12 z dnia 15 lutego 2002r. poz. 114 )
W skład zadana wchodzi również wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji na podstawie opracowanego audytu, oraz  wyliczenia efektów zmniejszenia substancji zanieczyszczających na podstawie wykonanego audytu i wyliczonych wskaźników emisji.

 

 

Zdjęcie:Szpital Wojewódzki we Włocławku (zdjęcie lotnicze) żródło: stona www Szpitala Wojewódzkiego