Firma IZOL mając na uwadze dobro i wygodę klienta oferuje kompleksowe usługi w bardzo szerokim zakresie.

Projektujemy m.in.:

 • sieci wodno – kanalizacyjne, gazowe, zewnętrzna i wewnętrzne,
 • instalacje sanitarne, grzewcze,
 • obiekty architektoniczne,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • obiekty sportowe,
 • audyty i świadectwa energetyczne.

Odpowiadamy na wszelkie potrzeby Inwestorów. W wykonanych przez nas kompleksowych projektach stosujemy rozwiązania, które dzięki swej nowoczesności służyć będą następnym pokoleniom.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na obiekty sportowe np. program ,,Blisko Boisko”, Orlik 2012, poszerzyliśmy naszą ofertę o projekt wyżej wymienionych obiektów.Sporządzamy dokumentacja wszystkich branż w formie papierowej i elektronicznej.

Oprócz projektów technicznych wykonujemy wszystkie elementy uzupełniające które umożliwiają realizację inwestycji: specyfikacje techniczne wykonania robót, kosztorysy, wyceny, harmonogramy, opinie i ekspertyzy. WSKAZUJEMY INWESTOROWI MOŻLIWE FORMY DOFINANSOWANIA danej inwestycji i pomagamy wypełnić odpowiednie wnioski.

Gospodarka Wodno Ściekowa

Bardzo ważną dziedziną działalności ludzkiej jest gospodarka wodno – ściekowa. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z roli jaką w życiu codziennym spełnia prawidłowe jej prowadzenie.

O jakości życia w dużej mierze decydują prawidłowe rozwiązania projektowanie. Można powiedzieć, że w tej dziedzinie jesteśmy profesjonalistami.

Dbając o ochronę środowiska i komfort naszego życia wykonujemy:

 • koncepcje odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych wraz z przepompowniami i oczyszczalniami ścieków dla miast i osiedli,
 • projekty techniczne dla każdego z elementów sieci przepompowni i oczyszczalni,
 • projekty indywidualne przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • projekty stacji uzdatniania wody wraz z sieciami wodociągowymi.

Obiekty Sportowe

Oferujemy profesjonalne wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Inwestorów podejmujących budowę, modernizację lub remont zewnętrznych obiektów sportowo – rekreacyjnych. Nasza oferta dotyczy projektu indywidualnego boiska, jak również Centrum Sportowo – Rekreacyjnego z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą.

 • Projekty wykonujemy z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Sprawujemy również nadzór autorski w trakcie realizacji oraz nadzór inwestorski.
 • Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie Zleceniodawcy.

Mamy doświadczenie w projektowaniu następujących obiektów sportowych:

 • boiska piłkarskie,
 • boiska wielofunkcyjne,
 • boiska indywidualne (piłka ręczna, kort tenisowy, piłka siatkowa, piłka koszykowa, siatkówka plażowa),
 • bieżnie,
 • obiekty dyscyplin lekkoatletycznych.

W/w obiekty projektujemy z nawierzchni syntetycznych lub naturalnych na odpowiedniej podbudowie, wg uznania Inwestora.

Integralną częścią projektu w zależnie od potrzeb może być również:

 • odwodnienie i nawodnienie nawierzchni,
 • ogrodzenie,
 • oświetlenie,
 • nagłośnienie,
 • trybuny stałe lub przenośne,
 • wyposażenie boisk.

Uzupełnieniem ogólnie rozumianego sportu mogą być obiekty rekreacyjne:

 • place zabaw,
 • Skate Parki,
 • ścianki wspinaczkowe, itp. dobrane przy współpracy z firmami specjalistycznymi.

Obiekty kubaturowe i inne

Większą część naszego życia spędzamy zamknięci w budynkach. Obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, a przede wszystkim domy mieszkalne muszą spełniać szereg warunków zapewniających bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Suchy, ciepły, przyjazny budynek wymaga w projektowaniu starannych przemyśleń, koordynacji wszystkich branż, by przyniósł satysfakcje przyszłym użytkownikom. Jeszcze większego nakładu pracy wymagają modernizacje i przebudowy.

W tym wypadku możemy pochwalić się osiągnięciami. W 2005 roku w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2005 otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Obiekty Szkolnictwa” za projekt „Przebudowy i Rozbudowy Budynku Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku”, za podniesienie standardów i stworzenie przyjaznych warunków do nauki oraz wykorzystanie najnowszych udogodnień sprzyjających edukacji młodzieży niepełnosprawnej.