Realizacja zadania: „Rozbudowa budynku sanatorium ,,Pod Tężniami” przy ulicy Warzelnianej 7 w miejscowości Ciechocinek” – kompleksowy nadzór inwestorski w ramach usługi Inwestora zastępczego.