Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S. A.

Zlecenia zakłada wykonanie – opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb Szpitala Uzdrowiskowego Nr III „MARKIEWICZ” zlokalizowanego przy ul. Staszica 5, 87 720 Ciechocinek
W skład dokumentacji wchodzą:
Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb Szpitala Uzdrowiskowego Nr III „MARIEWICZ” zlokalizowanego przy ul. Staszica 5, 87 720 Ciechocinek z podziałem dla poniższych zamierzeń budowlanych:
– przebudowa Budynku Kasztelanka Szpitala Uzdrowiskowego Nr III dla potrzeb przyjęcia
dziecka z opiekunem,
– termomodernizacja obiektu z remontem balkonów i tarasów,
– wymiany pokrycia dachu z płyt azbestowych falistych wraz z remontem pokryć dachowych
papowych,
– montaż instalacji ppoż , przegród ppoż oddzielających klatki schodowe ,
– przebudowa instalacji hydroforni z przystosowaniem dla zasilania instalacji hydrantowej,
– wymiana grzejników instalacji centralnego ogrzewania wraz z zaworami,
– przebudowa pomieszczeń basenu wraz z wbudowaniem stacji uzdatniania wody basenowej.