Realizacja zadania: „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 23 i gimnazjum nr 4” zgodnie z naszym projektem.