Proces budowlany wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów, ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa, bieżącego dokształcania się w nowoczesnych technikach.

Proponujemy Inwestorom przekazanie obowiązków związanych z budową w ręce fachowców.

W roli Inwestora zastępczego:

  • służymy doradztwem na wstępnym etapie inwestycji,
  • uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy,
  • wykonamy projekt techniczny,
  • załatwimy wszelkie konieczne formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
  • sprawdzimy wybranego przez Inwestora wykonawcę robót,
  • oferujemy profesjonalną pomoc w wyborze firmy wykonawczej,
  • będziemy pełnić nadzór inwestorski wszystkich branż w trakcie procesu budowy,
  • doprowadzimy do przekazania inwestycji do użytku,
  • rozliczymy budowę pod kątem finansowym,
  • założymy książki obiektu z wytycznymi co do ich prowadzenia.

Jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego prowadzimy pełne nadzory wszystkich branż zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującym przepisami.