Z przyjemnością informujemy iż podpisaliśmy umowę z MPWIK we Włocławku na realizację projektów.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji IZOL we Włocławku informuje o podpisaniu umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na realizację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań:

Zadanie nr 1
Modernizacja i przebudowa 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi (ok. 1,4 km) we Włocławku w ulicach: Płockiej, Żwirowej, Bobrownickiej, Mielęcińskiej, Łabędziej, Cisowej, Łosiej, Brzezinowej i Bluszczowej.

Zadanie nr 2
Wymiana/modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i połączeniami we Włocławku w 11 ulicach bądź ich fragmentach: Św. Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Bojańczyka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowej, Chopina/Warszawska, Weselna, Orla i Reymonta (ok. 13,4 km, w tym ok. 7 km sieci oraz 6,4 km przyłączy i połączeń).

Zadanie nr 3
Wymiana/modernizacja/przebudowa magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku (ok. 0,9 km).

Zadanie nr 4
Wymiana/modernizacja/przebudowa rurociągu tłocznego w Al. Jana Pawła II we Włocławku (ok. 4,8 km).

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi:

Zadanie nr 1 – 9 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

Zadanie nr 2 – 11 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

Zadanie nr 3 – 9 miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

Zadanie nr 4 – 10 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.