Informujemy. iż w ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem  Energetyki Cieplnej we Włocławku zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” zakres projektu obejmował 14 zadań:

Zadanie 2 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chłodnej, Długiej, Prostej oraz Pustej”

Zadanie 3 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej, Planty oraz Płowieckiej”

Zadanie 4 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej, Kaliskiej oraz Smólskiej”

Zadanie 5 pn. „Budowa przyłączy cieplnych oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej i Kaliskiej”

Zadanie 6 pn. „Budowa przyłączy cieplnych oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych  w budynkach przy ul. Bojańczyka”

Zadanie 7 pn. „Budowa przyłączy cieplnych oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Brzozowej i Traugutta”

Zadanie 8 pn. „Budowa przyłączy cieplnych oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Brzozowej”

Zadanie 10 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bukowej, Chmielnej oraz Chopina”

Zadanie 11 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Stodólnej, Targowej oraz Związków Zawodowych”

Zadanie 12 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chmielnej, Jagiellońskiej, Jesionowej, Kraszewskiego oraz Traugutta”

Zadanie 13 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Młynarskiej, Paderewskiego, Reymonta oraz Św. Antoniego”

Zadanie 14 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bojańczyka, Szczęśliwej oraz
Św. Antoniego ”

Zadanie 15 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Wolności oraz Słowackiego”

Zadanie 16 pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Plac Wolności i Zduńskiej”

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania za okazaną pomoc, zakres projektu i jego zasięg bez współpracy zarówno od strony MPEC Sp. z o.o. jak i Spółdzielni i Zarządców wspólnot nie byłby możliwy do wykonania.