Rozpoczęliśmy nadzór inwestorski dla zadania pn:. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Karnkowo” o przepustowości 2x60m3/d każdy.

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowy nadzór nad budową oczyszczalni ścieków w zakresie robót: budowlanych, technologicznych, energetycznych, wodociągowych, zewnętrznych sieci sanitarnych i technologicznych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu, rozruch technologiczny.
Inwestorem jest:
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29,
87-600 Lipno