Prace Projektowe, nadzory …

Rozpoczynamy pracę nad projektem
-„Przebudowa ul. Bulwary im. M.J. Piłsudskiego” we Włocławku w zakresie branży sanitarnej.

Pracujemy nad następującymi zadaniami:
– Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Białogardzie, o projektowanej przepustowości hydraulicznej- 8.000 m3/dobę. – Modernizacji oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju, o projektowanej przepustowości hydraulicznej – 4 500 m3/dobę. – PROJEKT WYKONAWCZY WSZYTSKICH BRANŻ
– Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej” – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ
– Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej DIAGMED- rozbudowa- PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ
– Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Aleksandrów Kujawski
– Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wieniec
– Audyty energetyczne źródła ciepła TBS – Aleksandrów Kujawski x2
– Audyt energetyczny Szkoła Podstawowa w Brzeziu

Prowadzimy nadzór inwestorski nad zadaniami:

– Przebudowa Drogi krajowej NR 1 we Włocławku – NADZÓR BRANŻY SANITARNEJ
– Uporządkowanie gospodarki ściekowej Dorzecza Zgłowiączki- Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie- Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  Starym Brześciu – NADZÓR WSZYSTKICH BRANŻ
– Budowa stacji Uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim– NADZÓR WSZYSTKICH BRANŻ