P.F.U. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej”.

Wykonujemy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania  polegającego na modernizacji  oczyszczalni ścieków        w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej.
Celem planowanej inwestycji jest modernizacja istniejących obiektów, w celu usunięcia problemów technologicznych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejącej oczyszczalni oraz hermetyzacji
i dezodoryzacji najbardziej uciążliwych obiektów.

Zamawiającym jest:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.