Program Praktyk Letnich 2019

Program Praktyk Letnich dla Studentów

(na podstawie skierowania z uczelni z możliwością zatrudnienia na dalszą cześć wakacji)

Chcemy, by pracowali dla nas najlepsi!  Program Praktyk Letnich dla Studentów jest dla nas okazją do odkrycia ludzi z potencjałem, którzy w przyszłości będą uczestniczyli w budowaniu naszego sukcesu biznesowego. Program kierujemy do studentów, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości i chcą mieć wpływ na kształtowanie swojej kariery.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

studia na kierunku technicznym (preferowane: budownictwo, inżyniera środowiska)
ukończony co najmniej III rok studiów

Naszym praktykantom oferujemy:

praktyki w dynamicznym Biurze projektów w okresie wakacyjnym
możliwość zatrudnienia po odbyciu bezpłatnych praktyki na okres wakacyjny
możliwość aktywnego uczestnictwa w bieżących projektach
pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk
dla najlepszych oferujemy szansę odbycia kolejnych praktyk a nawet zatrudnienia w przyszłości!

Sposób aplikowania:

Prześlij CV na adres: praktyka(at)izol.com.pl wpisując w temacie „Program Bezpłatnych Praktyk Letnich dla Studentów”.

Dopisz w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Miejsce odbywania praktyki  Włocławek ul. Łęgska 51B, w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. W takcie trwającej miesięcznej praktyki, proponujemy możliwość zdobycia cennych umiejętności i doświadczeń w profesjonalnym środowisku pracy.

Praktykanci będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z prawem budowlanym oraz zapoznanie się z trybem wykonywania dokumentacji projektowej,  co umożliwi im rozwinięcie zainteresowań, które w przyszłości ułatwią im podjęcie pracy  w swoim zawodzie.

Czekamy właśnie na CIEBIE !!!

Osoba do kantaków:
Aleksandra Fryzowska
Asystent Zarządu
54 413 70 70
aleksandra.fryzowska@izol.com.pl