„Budowa sieci optycznej GPON FTTH w powiecie włocławskim”

W ramach zawartej umowy z Generalnym Wykonawcą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji IZOL odpowiedzialne jest za kwestie projektową przedmiotowego zadania, oraz za obsługę geodezyjną

Projekt przewiduje między innymi
– Budowę magistralnej sieci światłowodowej lub dostępowej o długości 60 700 metrów
– Budowę przyłącza światłowodowego w budynkach wielorodzinnych w ilości 310 sztuk
– Budowę przyłącza światłowodowego dla budynków jednorodzinnych w ilości 1017 sztuk.

Obszar objęty projektem:
Modzerowo, Józefowo, Dąb Mały i Dąb Wielki w gminie Włocławek;
Wieniec Zdrój, Wieniec Zalesie, Wieniec, Machnacz, Pikutkowo, Stary Brześć i Brześć Kujawski
Izbica Kujawska
Nowa Wieś, Kruszyn, Kruszynek, Dębice, Łagiewniki, Nakonowo, Gołaszewo, Przydatki Gołaszewskie, Kowala.

W sprawach związanych z przyłączeniem prosimy o bezpośredni kontakt z operatorem sieci:

 

SAT FILM Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. K.
ul. Hutnicza 20
87-800 Włocławek
Tel: 54 236-74-12
e-mail: biuro@satfilm.pl

Zadanie realizowane przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 11 współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej