Wykonujemy projekt dla zadania pn.: „Zintegrowana Gospodarka Wodno – ściekowa w Dorzeczu Parsęty Rejon I Białogard Kontrakt IVC”,

W ramach umowy Wykonamy projekt :

  • Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Białogardzie, o projektowanej przepustowości hydraulicznej- 8.000 m3/dobę.
  • Modernizacji oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju, o projektowanej przepustowości hydraulicznej – 4 500 m3/dobę.