Biuro Projektów IZOL realizuje projekt na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyk Cieplnej we Włocławki w ramach następujących zadań:

  • „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej wschód mieszkaniowy  i wschód przemysłowy na terenie miasta Włocławek”,
  • ,,Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”,
  • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania informujemy o możliwym kontakcie przedstawili naszego biura w sprawie realizacji przedmiotowego zadania. W przypadku wątpliwości co do tożsamości odwiedzających Państwa osób prosimy o kontakt z Naszym Biurem.