Prowadzimy prace projektowe w zakresie sieci gazowej średniego ciśnienia dla miejscowości: Bieżuń i Lubowidz w województwie mazowieckim oraz Lubień Kujawski w województwie kujawsko- pomorskim.

W związku z podpisaniem umowy na projekt sieci gazowej średniego ciśnienia dla 3 miast o łącznej długości ok. 16.000 metrów Biuro Projektów IZOL przystąpiło do prac projektowych. Obecnie dla wszystkich miejscowości uzyskiwane są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasach drogowych. Jednocześnie informujemy, iż w związku z prowadzeniem prac na terenie miejscowości objętych zadaniem prowadzone są prace przez naszych pracowników. Nasi pracownicy posiadają stosowne upoważnienie, identyfikator oraz ubrani są w sposób umożliwiający ich identyfikację. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z biurem firmy.

Miejscowość objęte zadaniami:

Lubowidz – powiat Żuromin, województwo Mazowieckie

Bieżuń – powiat Żuromin, województwo Mazowieckie

Lubień Kujawski – powiat Włocławek, województwo Kujawsko- Pomorskie