Zdjęcia z realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego 25 we Włocławku”