Project Description

Temat opracowania
Burmistrz Brześcia Kujawskiego

Zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacja techniczną, studium wykonalności i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami na „Budowę stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim”

Termin opracowania
Sierpień 2004

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa