Project Description

Temat opracowania
„Diag Med” ul. Chopina, Włocławek

Zakres opracowania
Projekt branży sanitarnej – przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej z nowo projektowanym obiektem

Termin opracowania
Czerwiec 2006

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa