Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA CELE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. KOLEJOWA 3 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA DZIAŁCE NR EW. 86/2 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0003 MIASTO BRZEŚĆ KUJAWSKI 3, GM. BRZEŚĆ KUJAWSKI”

 

Termin opracowania
Luty 2020r

Kategoria

Kubatury i inne