Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  (ETAP I) ORAZ PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W CELU POWIĘKSZENIA BAZY PRZEDSZKOLNEJ (ETAP II) WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM M. IN. SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 50, 297/1, 297/2, 299 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 MIASTO BRZEŚĆ KUJAWSKI 1, GM. BRZEŚĆ KUJAWSKI”

 

Termin opracowania
Kwiecień 2020r

Kategoria

Obiekty sportowe