Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego”

Termin opracowania
Maj 2014

Kategoria
Nadzory inwestorskie