Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Budowa zespołu boisk wraz z placem zabaw, siłownia zewnętrzną i infrastrukturą techniczną w Brześciu Kujawskim”

Termin opracowania
Kwiecień 2021r

Kategoria

Nadzór inwesotrski