Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania pn. ,,Adaptacja budynku na cele aktywizacji zawodowej – OSP Brześć Kujawski”

Termin opracowania
Czerwiec 2021r

Kategoria

Nadzór inwesotrski