Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania

Prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Przebudowa budynków na potrzeby aktywizacji społeczno zawodowe” – cześć 1: ,,Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Wieńcu na potrzeby aktywizacji społeczno  zawodowej”  , część 2: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeziu o pomieszczenia na potrzeby aktywizacji społeczno zawodowej wraz z modernizacja boiska i zagospodarowaniem terenu”.

Termin opracowania
Listopad 2020r

Kategoria

Nadzór inwesotrski