Project Description

Temat opracowania
Gmina Brześć Kujawski

Zakres opracowania
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – pompowej dla osiedla Falborz w Brześciu Kujawskim

Termin opracowania
Czerwiec 2007

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa