Project Description

Temat opracowania
Gmina Kowal

Zakres opracowania
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 22 szt.

Termin opracowania
Kwiecień 2001

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa