Project Description

Temat opracowania
Gmina Kowalewo Pomorskie

Zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji geologicznej pod budowę oczyszczalni przyzagrodowych zlokalizowanych w nieruchomości na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Termin opracowania
Wrzesien 2004

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa