Project Description

Temat opracowania
Gmina Kowalewo Pomorskie

Zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji centrum sportowo- rekreacyjnego w Kowalewie Pomorskim polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, studium wykonalności, specyfikacji technicznej

Termin opracowania
Listopad 2007

Kategoria
Obiekty Sportowe