Project Description

Temat opracowania
Gmina Kowalewo Pomorskie

Zakres opracowania
Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania na „Opracowanie dokumentacji technicznej centrum sportowo -rekreacyjnego w Gminie Kowalewo Pomorskie”

Termin opracowania
Lipiec 2012

Kategoria
Nadzory Inwestorskie