Project Description

Temat opracowania
Gmina Lipno

Zakres opracowania
Realizacja Umowy o Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Karnkowie”

Termin opracowania
Listopad 2011

Kategoria
Nadzory Inwestorskie