Project Description

Temat opracowania
Gmina Lipno

Zakres opracowania
Nadzór na budową tłoczni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kolektorem tłocznym w miejscowości Karnkowo na terenie po byłym POHZ Karnkowo

Termin opracowania
Lipiec 2011

Kategoria
Nadzory Inwestorskie