Project Description

Temat opracowania
Gmina Łomianki

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki”

Termin opracowania
Październik 2011

Kategoria
Obiekty Sportowe