Project Description

Temat opracowania
Gmina Łomianki

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004

Termin opracowania
Lipiec 2011

Kategoria
Obiekty Sportowe Orlik