Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Budowa drogi od ulicy Ogniowej do ulicy Barskiej wraz z infrastrukturą techniczną”

 

Termin opracowania
Styczeń 2021r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa