Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODPROWADZENIEM WÓD DESZCZOWYCH Z BUDYNKU MIESZKALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO WE WŁOCŁAWKU MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. BRZESKIEJ 27 / PIEKARSKIEJ 25″

 

Termin opracowania
Kwiecień 2020r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa