Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania
Opracowanie kompleksowego projektu branży sanitarnej w ramach dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania.: ” Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek – Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle”

Termin opracowania
Grudzień 2010

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa