Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie raportu monitorowania osiągnięć efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na zadaniu pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek”

Termin opracowania
Kwiecień 2014

Kategoria
Obiekty kubaturowe i inne