Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Wykonanie koncepcji budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś

Termin opracowania
Listopad 2014

Kategoria

Gospodarka wodno – ściekowa