Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie raportu monitorowania efektów ekologicznych w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na zadania pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Włocławek”

Termin opracowania
Marzec 2015

Kategoria

Obiekty kubaturowe i inne