Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Celulozową z ul. Barską zlokalizowanej na działkach”
nr 24/104, 24/102, 13/4 KM 88 obręb Włocławek wraz z infrastrukturą techniczną

 

Termin opracowania
Styczeń 2021r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa