Project Description

Temat opracowania
Gmina Płock

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa Placu Gabriela Narutowicza w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną”

 

Termin opracowania
Październik 2020r

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa