Project Description

Temat opracowania
Gmina Wąpielsk

Zakres opracowania
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania ” Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko ORLIK 2012 w Wąpielsku”

Termin opracowania
Listopad 2011

Kategoria
Nadzory Inwestorskie