Project Description

Temat opracowania
Gmina Miasto Włocławek

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Plan odwodnienia osiedla Michelin we Włocławku”

Termin opracowania
Maj 2019

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa