Project Description

Temat opracowania
Inspekcja Ochrony Środowiska- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres opracowania
Opracowanie i dostawa dokumentacji technicznej budynku siedziby WIOŚ w Bydgoszczy

Termin opracowania
Lipiec 2011

Kategoria
Kubatury i Inne