Project Description

Temat opracowania
Inspekcja Ochrony Środowiska- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia „Modernizacji pomieszczeń i wyposażenie laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury analitycznej”

Termin opracowania
Grudzień 2011

Kategoria
Kubatury i Inne