Project Description

Temat opracowania
Klasztor oo. Bernardynów Skępe ul. Klasztorna 5

Zakres opracowania
Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej – 270m

Termin opracowania
Czerwiec 2001

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa