Project Description

Temat opracowania
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Zakres opracowania
Opracowanie dotyczące standaryzacji Komend i Komisariatów województwa kujawsko – pomorskiego

Termin opracowania
Marzec 2014

Kategoria
Obiekty kubaturowe i inne