Project Description

Temat opracowania
Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Zakres opracowania
Opinia techniczna wraz z opracowaniem działań naprawczych robót wykonanych w ramach zadania” Melioracje szczegółowe na terenie Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka”

Termin opracowania
Sierpień 2013

Kategoria
Nadzory Inwestorskie