Project Description

Temat opracowania
Miejski Zarząd Dróg Toruń

Zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Chabrowej w Toruniu na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Fasolowej wraz z infrastrukturą techniczną

Termin opracowania
Styczeń 2021

Kategoria

Gospodarka wodno ściekowa